Ograniczenie odpowiedzialności

ograniczenie odpowiedzialności a prawo

Ograniczenie odpowiedzialności (do stanu czynnego spadku) jest uzależnione od złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku „z dobrodziejstwem inwentarza”, które spadkobierca może założyć w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy dowiedział się o tytule powołania do spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osobą, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku, to jest z majątku spadkowego, natomiast do chwili działu spadku – solidarnie z pozostałymi spadkobiercami, chyba że przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Po dokonaniu działu spadku każdy ze spadkobierców odpowiada za długi spadkowe proporcjonalnie do wysokości swojego udziału w spadku.

źródło: Wikipedia

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

prawo a mobbing

Mobbing w pracy ? Reaguj.

Pełnomocnictwo może być udzielone w dowolnej formie (także ustnie i per facta concludentia) z wyjątkiem sytuacji: jeżeli pełnomocnictwo zawiera umocowanie do dokonania czynności prawnej, dla której

ograniczenie odpowiedzialności a prawo

Ograniczenie odpowiedzialności

Ograniczenie odpowiedzialności (do stanu czynnego spadku) jest uzależnione od złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku „z dobrodziejstwem inwentarza”, które spadkobierca może założyć w ciągu 6 miesięcy

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…