Prawo rodzinne

  • sprawy o rozwód i separacje,
  • sprawy alimentacyjne,
  • władza rodzicielska,
  • podział majątku wspólnego
  • ubezwłasnowolnienie,
  • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
  • reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu prawa rodzinnego,
  • kompleksowe doradztwo prawne w omawianym zakresie

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…